Fallskydd på lekplats

Fallskydd på lekplatser är en viktig aspekt för att öka säkerheten för barn. Användningen av fallunderlag som konstgräs eller gummiasfalt, även känt som gummiasfalt, har blivit ett populärt alternativ till sand. Dessa fallskydd erbjuder en säker och lättillgänglig yta som passar alla, inklusive de som använder barnvagnar, rullstolar eller andra hjälpmedel. Genom att investera i effektiva fallunderlag säkerställs en trygg lekmiljö där olika behov tillgodoses.

Olika typer av fallunderlag

Fallskydd på lekplatser kan bestå av olika material för att ge en säker och skyddande yta för barnen att leka på. Nedan följer några av de vanligaste typerna:

Konstgräs

Konstgräs är en typ av fallskydd som används på många lekplatser. Det är tillverkat av syntetiska fibrer och kan efterlikna utseendet av naturligt gräs. Fallskydd av konstgräs är mjukt och dämpar stötar vid fall, vilket gör det till ett säkert alternativ som passar bra för lekplatser där man vill ha en mer estetiskt tilltalande yta. Läs även mer om konstgräs till lekplatser här.

Gummiasfalt

Gummiasfalt, även kallat gummiblandning eller EPDM-gummi, är ett annat vanligt material för fallskydd på lekplatser. Det är tillverkat av gamla däck och gummi och ger en mjuk och flexibel yta som är tålig mot väder och vind. Gummiasfalt passar bra för lekplatser med högre lekutrustning och där det finns en större risk för fallskador.

Träflis

Träflis är ett naturligt alternativ på lekplatser och är tillverkat av krossade träflisor. Det ger en mjuk och naturlig yta som passar bra för lekplatser med mindre lekutrustning och där man vill ha en mer organisk känsla. Träflis har en bra dränering, vilket gör det till ett lämpligt alternativ för lekplatser med risk för fukt.

Sand

Sand är ett annat vanligt material på lekplatser, speciellt för mindre barn. Det ger en mjuk och dämpande yta som är perfekt för lekplatser med mindre lekutrustning. Sand är också ett billigt alternativ och kan vara enkelt att installera och underhålla. Dock kan sand orsaka problem med damm och kan behöva fyllas på och underhållas regelbundet.

Vad är fallskydd?

Fallskydd på lekplatser är en åtgärd för att minska risken för skador vid fall från lekutrustning. Det är vanligtvis ett mjukt underlag som läggs under lekplatsen för att dämpa stötar och skydda barnen från allvarliga skador. Skyddet kan bestå av olika material såsom gummi, sand, gräs eller träflis, beroende på vilket underlag som är lämpligast för den specifika lekplatsen.

Fallskydd lekplats - Regler

För att uppfylla den Europeiska standarden EN 1177 måste varje lekplatsutrustning eller träningsredskap ha rätt regler, fallhöjder och tjocklekar/storlekar på fallunderlaget. Både höjd och rörelse avgör vilka underlag som är lämpliga att anlägga.

När krävs fallskydd på lekplats?

Fallskydd är ett viktigt säkerhetselement på lekplatser för att minimera risken för allvarliga skador. Här nedan följer några faktorer som kan påverka när och var skyddet behövs. Är du osäker på regler och vad som gäller kring fallskydd på lekplatser kan du vända dig till en grossist som exempelvis Unisport som är en ledande aktör inom både tillverkning och installation av fallskydd på lekplatser bland annat.

Höjden på lekutrustning

Ju högre lekutrustningen är, desto större är risken för allvarliga skador vid ett fall. För att minimera denna risk rekommenderas det att man använder fallskydd på lekplatser där lekutrustningen överstiger en viss höjd.

Typ av underlag

En annan faktor som påverkar behovet är det typ av underlag som finns under lekutrustningen. Hårda ytor som asfalt eller betong kan leda till mer allvarliga skador vid fall, och därför behöver man använda skydd på sådana områden. Lekplatser med mjukare underlag, som sand eller gräs, kan minska behovet.

Åldersgrupp på lekplatsen

Behovet kan också påverkas av åldersgruppen som användare av lekplatsen. Små barn under tre år löper en högre risk att skada sig vid fall och därför rekommenderas det att man använder fallskydd på lekplatser som är särskilt utformade för denna åldersgrupp.

Säkerhetskrav

Fallskyddet måste uppfylla säkerhetskraven i EN 1177-standarden som fastställer minimikraven för att minimera riskerna för allvarliga huvud- och kroppsskador vid fall. Det är viktigt att skyddet är ordentligt installerat och underhållet för att det ska fungera korrekt och för att garantera en säker lekmiljö för barnen.