Tips för att bygga lekplats

Här får du ta del av tips som är viktiga att tänka på när din förening eller förskola/skola ska bygga en ny lekplats. Det finns mycket att tänka och ta reda på innan man kan anlita ett företag som kan börja montera/bygga er nya lekplats.

Barn ska kunna leka fritt, tryggt och säkert

Saker att tänka på vid planering av lekplatser

Checklista:

1

Sätt ihop en projektgrupp som ska börja planera utförandet av lekplatsen


Tips på hur man enklast startar ett projekt och en projektgrupp Planering, underhåll och skötsel är a och o. Tänk igenom dessa delar noggrannt innan ni börjar.

2

Platsvalet är mycket viktigt


 • Att platsen är tillräckligt stor
 • Ingen stor eller trafikerad bilväg för nära lekplatsen som ska byggas
 • Naturen runt omkring, bra med träd och buskar som ger skugga
3

Se över ekonomin


 • Gör en budget för att kunna genomföra projektet
 • Hur mycket resurser man kan lägga ner på att bygga lekplatsen
 • Hur stor budget man har påverkar storlek och val av utrustning på lekplatsen
4

Planera utseende på er lekplats


 • Var noga med att välja lekplatsutrustning av bästa kvalité – Spana exempelvis in Cado.se – en lekplatsleverantör som erbjuder högklassig utrustning till lekplatser.
 • Tänk på att den ska passa barn i olika åldrar
 • Lekplatsen bör erbjuda olika utmaningar och använd tilltalande färger
 • Det bör finnas bänkar eller liknande för föräldrarna på lekplatsen. Till exempel någon form av parkutrustning. Besök scancord.net för att ta del av stads- och parkutrustning som passar alla tänkbara typer av lekplatser och parker.
5

När utrustning av lekplatsen är vald är det dags att montera


 • Anlita ett företag som hjälper er med hela paketet, vem kan få ni hjälp med montering, besiktning, underhåll och reparation
 • Underhåll av lekplatsen är mycket viktigt för att inga ska bli skadade
 • Bör besiktas årligen
6

Lekplatssäkerhet

Lekplatssäkerhet är av högsta vikt för att säkerställa barns trygghet och välbefinnande under lek. För att upprätthålla säkerhetsstandarder och regler för lekplatser, följer man Europastandarden SS-EN 1176-7, som ger vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift av lekutrustning på allmänna områden. En viktig aspekt av lekplatssäkerhet är att välja rätt material för ytan där barnen leker. Konstgräs för lekplatser har blivit ett populärt och säkert alternativ då det ger en jämn och mjuk yta som minskar risken för skador vid fall. Dessutom kräver konstgräs mindre underhåll jämfört med naturligt gräs, vilket är kostnadseffektivt och bidrar till att upprätthålla säkerhetsnivån över tid. För att ytterligare förbättra fallskyddet på lekplatser, används olika fallskyddsmaterial som gummiplattor eller mjuk markbeläggning runt lekredskapen för att absorbera stöten vid eventuella fall. Detta minskar risken för allvarliga skador och gör lekplatsen ännu säkrare för barn att utforska och leka på. Genom att följa säkerhetskrav och använda lämpliga material som konstgräs och fallskydd, kan vi skapa lekplatser som främjar barns lek och samtidigt säkerställer deras trygghet.

Vill du ha konkreta tips på vad du ska tänka på vid valet av lekplatsutrustning? Vi har skapat en guide som hjälper dig att förstå vilka komponenter som utgör en bra lekplats. Lekplatser fyller en viktig funktion under barnens uppväxt. De lär sig att utveckla sina motoriska förmågor och sin fantasi. Av den anledningen viktigt att det finns bra och säkra lekplatser i näheten av hemmet och på barnens skola. Dessa spelar en viktig roll i att sammanföra barn med lek och äventyr.