Lekplatsutrustning

Det som skiljer ut en populär lekplats från andra mindre besökta är nästan alltid lekplatsutrustningen. Omgivningarna kan vara fina, det kan finnas bra med platser under tak och möjligheter att fika. Det spelar ingen roll om rutschkanor, gungor och sandlådor är i dåligt skick, feldimensionerade eller felplacerade. Lekutrustning på en lekplats måste vara rätt annars kommer inte barnen vilja komma tillbaka.

Här följer några nyttiga tips på vad du ska ha i åtanke när du ska planera en ny lekplats. Eller saker du ska hålla utkik efter när du letar efter en rolig lekpark med bra lekplatsutrustning för dina barn.

Lekplatsutrustning måste vara säker

Säkerheten på en lekplats måste alltid komma i första hand. Det handlar inte bara om att lekutrustningen monteras korrekt utan också att val av material, förarbete och design är rätt. I ett svenskt klimat med olika årstider och stora temperaturväxlingar ställer det extra höga krav.

Lekparksutrustning för alla åldrar

En lekpark där barn i olika åldrar kan mötas och ha kul blir ofta populär. Då gäller det att ha utrustning för olika behov och i olika storlekar. Äldre barn gör gärna saker tillsammans, då behöver gungor, rutschkanor, klätternät och broar ha plats för flera barn på en och samma gång. De mindre barnen som oftare har en förälder vid sin sida leker mer på egen hand. Då behöver fjädergungan eller sitsen vara mindre så att det lilla barnet tryggt och säkert kan gunga med en vuxens hjälp. Hos Cado finns lekparksutrustning i många olika varianter, alltid med utgångspunkten att vara så säker som möjligt men även rolig och utvecklande.

Naturlek är spännande

Lekplatser med utrustning som smälter in i omgivningen och utnyttjar miljön runt omkring är ofta populära att besöka för hela familjen. De kallas naturlek och har så långt det går naturmaterial och färger som smälter in. I en sån lekpark blir nättunnlar, klätterrep och klätternät ofta givna inslag. Precis som hängbroar och små hyddor. Scancord erbjuder mängder av lekplatsutrustning med naturlekstema. Även möbler och lek med vatten och sand finns i utbudet.

Lekparken måste bjuda på olika utmaningar

En lekpark är till för lek men leken betyder också olika saker. En bra lekpark med rätt utrustning hjälper barn i olika åldrar att utifrån humör, intresse och färdighet stimuleras på olika sätt. Det måste finnas miljöer som triggar olika saker. Något för den som vill klättra och vara fysik, något för den som vill sitta och fokusera på något men också något att upptäcka, kanske en labyrint eller ett oregelbundet byggt hus.

Olika typer av utrustning i en lekpark

  • Fysiska lekmiljöer för klättring och hopp
  • Balansutmaningar
  • Platser att sitta på för barn
  • Gungor
  • Ytor att springa på
  • Utrymmen bara barn kommer åt, som små hus

Glöm inte de vuxna

En lekplats är såklart i första hand till för barnen. Utrustningen, dimensionerna och miljön finns för att barn i flera åldrar ska leka, lära och ha roligt. Barn är dock sällan på en lekplats utan sällskap och är i de allra flesta fall med en vuxen. Glöm inte bort de vuxna. Finns det bra sittplatser med uppsyn över lekplatsen, tak för dåligt väder och bord så familjen enkelt kan fika då kommer de vuxna också vilja komma tillbaka.